Svi zainteresirani za štandove za blagdan sv. Roka javiti se trebaju u Gradsku upravu

Sve zainteresirane za sajmenu prodaju u dane obilježavanja blagdana sv. Roka Grad Drniš poziva da se jave u Gradsku upravu do 10. kolovoza.
Dan Grada Drniša obilježavati će se 14., 15. i 16. kolovoza, kada će na glavnom gradskom trgu Poljani biti upriličen kulturno – umjetnički program.
Grad Drniš je odlučio lijevu i desnu stranu ulice Kardinala Alojzija Stepinca i Trga kralja Tomislava dati na korištenje za postavljanje štandova za prodaju sajmenih artikala.
Ukupno su 32 prodajna mjesta podijeljena na I. i II. zonu.
Najam za korištenje javne površine za postavljanje štandova u I. zoni iznosi 28,00 kuna po m2 dnevno a u II. zoni iznosi 20,00 kn po m2 dnevno temeljem Odluke o visini naknade za korištenje javne površine i Zaključka Gradonačelnika Grada Drniša.
Svi zainteresirani zahtjev trebaju podnijeti u pismenom obliku uz uvjet da nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Drnišu u smislu dugovanja za komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda, najma za korištenje javne površine ili nelegalno postavljenih štekata.
Zahtjevi se podnose Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Tomislava br.1, s biljegom od 50,00 kuna. Više informacija na telefon 888 839.

grb grad drnis

Odgovori