Još malo i gotovo!

Foto: Grad Drniš

Od mosta na Čikoli na ulazu u grad, pa uz rub kanjona, još malo i moći ćete prošetati sve do Gradine. Sami ili u paru, po danu ili noći! Nekad se išlo u šetnju „put Guvna”, a uz Čikolu samo avanturistički nastrojeni. Uskoro u šetnju krenite prema minaretu, crkvi sv. Roka i Gradini, novom šetnicom dugom 275 metara. Radovi su stigli skoro pa do same drniške utvrde. I mlinica je dobila krov. Obnavljaju je i uređuju stazu djelatnici vodičke tvrtke „Minigradnja” d.o.o. Procijenjena vrijednost ovih radova je 486.230 kn, a sve je dio projekta “Razvoj turizma na rubnim dijelovima Nacionalnog parka Krka” za koji je EU odobrio Gradu Drnišu 680 tisuća eura. Projekt revitalizacije mlinice kod Čikolskog mosta, koja je jedna od ukupno šest vodenica u kanjonu Čikole, napravio je Gradski muzej Drniš koji je zajedno sa drniškom Turističkom zajednicom, Regionalnom razvojnom agencijom Šibensko-kninske županije te županijskom Javnom ustanovom zaštićene prirodne vrijednosti partner Gradu Drnišu na projektu “Razvoj turizma na rubnim područjima Nacionalnog parka Krka”.

Foto: Grad Drniš

Foto: Grad Drniš

Foto: Grad Drniš

Foto: Grad Drniš

Foto: Grad Drniš

Foto: Grad Drniš

Odgovori