Građani Drniša upoznajte se sa novim načinom i cijenama odvoza otpada!

U ponedjeljak 15. siječnja s početkom u 18,00 sati održat će se u prostorijama velike gradske vijećnice Grada Drniša savjetovanje s javnošću oko primjene Zakona o održivom gospodarenju otpadom te primjene pratećih podzakonskih akata.
Tom prigodom bit će predstavljen i nacrt cjenika za pružanje usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpada na području Grada Drniša sukladno zakonskim propisima.
Prezentaciju navedenog održat će komunalno društvo Gradska čistoća Drniš u organizaciji Grada Drniša.
Ulaz je slobodan za sve zainteresirane građane.

Odgovori