Raspušteno drniško Gradsko vijeće – održana zadnja sjednica

vijecnici.jpgDrniški gradski vijećnici ovog saziva sinoć su se po posljednji put okupili. A i ova posljednja sjednica Gradskog vijeća Grada Drniša započela je uobičajeno aktualnim satom i vijećničkim pitanjima. Vijećnike je zanimalo među ostalim: što je sa rekonstrukcijom prometnice u predjelu Jabuke u Siveriću, sanacijom zida oko pravoslavne Crkve u središtu Drniša. Nadalje, zanimali su se i za ubrzanje procesa prodaje državnih parcela za izgradnju stambenih objekata za što postoji veće zanimanje građana. Istaknut je i problem koncesionara na autobusnom kolodvoru u Drnišu, kojemu je koncesija istekla prije 5 godina, te što je sa najavljenim postavljanjem 10-ak autobusnih čekaonica. Bilo je govora i o ilegalnim deponijima građevinskog otpada na području Miljevaca, te sanacijama oštećenja na privatnim posjedima kuda je prošao budući plinovod.

Potom je uslijedila rasprava po dnevnom redu koji je nadopunjen još jednom točkom, tako da su vijećnici umjesto najavljenih 16 za usvajanje imali 17 točaka. Sve su točke jednoglasno usvojene, većinom bez veće rasprave a mahom su se odnosile na financijska izvješća. Tako usvojeno je Godišnje izvješće o izvršenju lanjskog gradskog proračuna, kao i izvješća o radu u 2012. godini gradski javnih ustanova: Gradskog muzeja, Pučkog otvorenog učilišta i Narodne knjižnice, kao i Dječjeg vrtića te Javne vatrogasne postrojbe.

Najveću pozornost vijećnika izazvao je Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Drniša za 2013. godinu. Ovaj Program u četiri mjeseca narastao je za 4 milijuna kuna. Naime u visini od 3 milijuna i 130 tisuća kuna Program je drniško Gradsko vijeće usvojilo u prosincu prošle godine, a sinoć usvojenim izmjenama sada iznosi 6 milijuna i 904 tisuće kuna .Nove stavke u Programu su uređenje Gradskog trga Poljana u visini od tri milijuna kuna, od čega 2 milijuna osigurao je Fond za regionalni razvoj.

Gradonačelnik Josip Begonja kazao je kako od ponuđenog idejnog rješenje koje je napravila tvrtka „Slobodan prostor” u prosincu prošle godine, prihvaćen je dio koji je moguće realizirati raspoloživim novcem. Tako zamijenit će se postojeći pod, obnoviti drvoredi i eventualno rasvjeta, kazao je Begonja i dodao da će se krenuti u realizaciju onda kad se dobije suglasnost, da se ta sredstva utroše zašto je i Ugovor potpisan 2008. godine, odnosno za uređenje Poljane.Naime, mjerodavnom ministarstvu upućen je dopis da se odustaje od prenamijene i ulaganja u poduzetničku, odnosno stambenu zonu. Kada dobijemo potvrdu raspisat će se natječaj za izvođenje radova.
-Nećemo krenuti odmah upravo zbog razloga ,što ako ugovorimo s izvođačem radove u vrijednosni od 2-3 milijuna kuna a država pošalje rješenje da taj novac moramo vratiti?Cijeli trošak tada bi pao na leđa proračuna Grada Drniša, to bi značilo veliko opterećenje kojeg sam grad ne bi ni mogao financirati, pojasnio je vijećnicima gradonačelnik.

U Program je po novom je i izgradnja košarkaškog igrališta u naselju Glavica od 132 tisuće kuna, izgradnja teniskog igrališta na Podvornici 100 tisuća kuna .Uvrštena je i nabava i postavljanje čekaonica na autobusnim ugibalištima po selima u visini od 175 tisuća kuna kao i sanacija nogostupa u Drnišu kojim se prati projekt Izgradnje sustava vodovoda i odvodnje. Ujedno na Gradskom groblju Sv. Ivana u Badnju bit će saniran kameni zid, uređeni glavni ulaz i vrata te spoj sa novim dijelom groblja a za što je stavka sa 100 povećana na 130 tisuća kuna. U Izmjenama i dopunama programa dodana je i stavka nerazvrstane ceste a zemljani radovi na izgradnji prometnice u Poslovnoj zoni Drniš iznose 50 tisuća kuna.

Sinoć je prihvaćeno i Izvješće o Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture tijekom 2012. godine .Dio predviđenih radova nije realiziran, među ostalim nije realiziran projekt vodoopskrbe naselja Lišnjak budući će ovaj projekt sufinancirati Hrvatske vode s kojima ugovor o sufinanciranju još nije potpisan. Nisu postavljene ni pločice s nazivima ulica i kućnim brojevima u naseljima Badanj, Kričke, Siverić, Trbounje i Žitnić jer je došlo do izmjena i dopuna Odluke o nazivima ulica i trgova u pojedinim naseljima,te su radovi na uređenju drniškog gradskog groblja preneseni u ovu godinu.

U prošloj godini iz sredstva komunalnog doprinosa i ostalih proračunskih sredstva u program gađanje infrastrukturnih objekata utrošeno je 578.600 kuna .Sredstva su u najvećem iznosu utrošena za infrastrukturno opremanje Poslovne zone Radonić, te djelom za rekonstrukciju cjevovoda u samom gradu Drnišu.
Na kraju sjednice poništena je Odluka o razrješenju Vlatke Duilo iz Skupštine Nogometnog kluba DOŠK zašto se javno ispričao gradonačelnik Begonja ,kazavši kako je nakon pisanog očitovanja Nogometnog kluba DOŠK dobio odgovor da u svojim aktima uopće nisu predvidjeli da predstavnik Grada bude u njihovim tijelima.
-Nerealno je da je Grad vlasnik njihovih klupskih prostorija, igrališta, tribina, da se daju određena sredstva iz proračuna za plaćanje troškova održavanja , a da istovremeno nemamo čovjeka koji će nadzirati kud idu novci, da sudjeluje u upravljanju toga kluba. Slična je situacija i u nekim drugim športskim klubovima. Ovih dana šaljem pismeni zahtjev svima onima koje Grad sufinancira ili financira, da u svojim aktima moraju predvidjeti jednu osobu koju će Gradsko vijeće imenovati u tijela takvih korisnika proračunskih sredstava, naglasio je Begonja.

Ovoj posljednjoj sjednici Gradskoj vijeća nazočilo 13 od 15 vijećnika. Tijekom četverogodišnjeg mandata drniški gradski vijećnici odradili su 28 redovnih i pet izvanrednih sjednica.

Odgovori