Stručni tim Nacionalnog parka s osnovcima

Foto: Josip Živković

Danas je u drniškoj ispostavi Javne ustanove NP Krka 70-ak djece šestih razreda Osnovne škole Antuna Mihanovića – Petropoljskog prisustvovalo predavanju o prirodnim vrednotama Šibensko-kninske županije. Posebice je bilo govora o flori i fauni Nacionalnog parka, rijetkim i zaštićenim vrstama ovog podneblja, s naglaskom na očuvanje našeg ekološki bogatog i raznovrsnog krajolika. Cilj je predavanja bio djeci približiti posebnosti biljnog i životinjskog svijeta te im usaditi svijest o važnosti očuvanja okoliša.
Predavačice su bile Gordana Goreta, rukovoditeljica Odsjeka za zaštitu voda, sedrenih barijera i biološke raznolikosti te Anita Jurković, rukovoditeljica Odsjeka za praćenje stanja krajobraza šuma i šumskog zemljišta. Iz Nacionalnog parka najavljuju nastavak edukativnih predavanja za mlađe uzraste.

Foto: Josip Živković

Foto: Josip Živković

Odgovori