Udruga ‘Žena’ iz Drniša provodi tri projekta vrijedna tri milijuna kuna

Tri projekta vrijedna gotovo 3 milijuna kuna trenutno provodi udruga ‘Žena’ iz Drniša a financiraju se europskim novcem.

Iz Europskog socijalnog fonda financira se projekt ‘MA DA – Mladi, A Društveno Angažirani’ u partnerstvu s Veleučilištem ‘Marko Marulić’ iz Knina. Projekt traje 18 mjeseci, a sufinanciraju ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda te Ured za udruge Vlade RH u ukupnom iznosu od 899.108,92 kuna.

Cilj projekta je uspostavljen održivi program društveno korisnog učenja na Veleučlištu ‘Marko Marulić’ u Kninu u cilju osnaživanja lokalnih organizacija civilnog društva koje se bave ruralnim razvojem – kazano je na prezentaciji projekata.

– ‘Europski socijalni fond je izuzetno velika mogućnost za određene skupine građana a najviše za teže zapošljive, dakle ili nisu dovoljno obrazovane, ili su im znanja i iskustva zastarjela u odnosu na trendove u društvu’, kazala je ispred udruge ‘Žena’ Aleksandra Janjić.

– ‘ Provedba projekta uključuje same studente u život zajednice. To je nešto novo. Naš program se veže uz rad LAG-a, koji se bavi operativnim programom ruralnog razvoja. Na ovaj način ćemo 14 studenata osposobiti za izradu i provedbu EU projekata, koje će oni povezati za već stečenim znanjem o stočarstvu krša, prehrambenoj tehnologiji. Tako će lokalnim OPG-ovcima kroz LAG-ove pomagati u pripremi i provedbi projekata europske unije, što znači da više neće morati skupo plaćati konzultante nego će imati besplatnu podršku studenata s jedne strane a s druge sami studenti će steći dodatna znanja koja će im pomoći pri zapošljavanju po završetku školovanja’ – istaknula je Janjić.

Prezentiran je i projekt ‘Bolja starost’ koji se financira iz Programa ‘ZAŽELI- Program zapošljavanja žena’. Cilj projekta je povećati zapošljivost teže zapošljivih žena uz povećanje razine kvalitete života starijih osoba u nepovoljnom položaju na širem drniškom području. Kroz projekt će se zaposliti 10 teže zapošljivih žena na način da će skrbiti za 48 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Projekt se financira u iznosu od 1.486.705,60 kn te traje 30 mjeseci, a provodi se u partnerstvu s HZZ Područni ured Šibenik te Centrom za socijalnu skrb Drniš.

Udruga ‘Žena’ provodi još jedan projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda pod nazivom ‘Klub za zapošljavanje žena 45+’ ima za cilj povećanje zapošljivosti žena starijih od 45 godina kroz jačanje njihovih kompetencija u skladu s potrebama lokalnog tržišta rada putem organiziranja rada Kluba za zapošljavanje žena starijih od 45 godina.

Realizira se u sklopu poziva „Lokalne inicijative za zapošljavanje – faza III“,  u iznosu od 854.048,56 kn.

Kroz ova tri projekta udruga zapošljava 15 žena.

– ‘Još dva projekta udruga ‘Žena’ ima u pripremi, jedan je već napisan i čeka se odluka, drugi je u procesu izrade, što je primjer kako relativno mala udruga može povući velika sredstva, ako možemo mi mogu i ostali. Hrvatska ima na raspolaganju 10 milijardi eura ako ne iskoristimo taj novac morati ćemo ga vratiti a dio sredstava je baš usmjeren na socijalno isključene skupine koje se teško zapošljavaj, na osposobljavanje,  i na zapošljavanje’ , rekla je Janjić.

Udruga “Žena” osnovana je 2002. Godine. Cilj osnivanja je razvijanje i poticanje aktivnosti u zajednici koje pridonose boljoj kvaliteti života u zajednici posebno ranjivih skupina kao što su starije osobe i dugotrajno nezaposlene žene, s naglaskom na one iz izoliranih seoskih zajednica koje zbog socijalnog okruženja, nedostatne infrastrukture i patrijarhalnog ustrojstva obitelji nisu ravnopravne sa ženama iz urbanih sredina.

Kako bi realizirala cilj i ostvarila misiju zbog koje je osnovana, Udruga od 2002. godine osmišljava i provodi projekte koji kroz edukaciju i usluge u zajednici podižu razinu kvalitete života starijih i nemoćnih osoba, poboljšavaju informiranost žena o njihovim pravima, poboljšavaju aktivno uključivanje u život zajednice, jačaju ekonomski status i neovisnost žena iz ruralnih područja, kroz poticanje razvoja socijalnog poduzetništva baziranog na tradicijskom nasljeđu kao jedinog mogućeg oblika ekonomskog djelovanja ove skupine žena.