U Drnišu otvorena izložba fotografija “NATURA DRNIŠ”

  •  

U foajeu kino-kazališne dvorane “Ivana Meštrovića” u Drnišu otvorena je izložba pod nazivom “NATURA DRNIŠ”.

Organizatori izložbe su Javna ustanova Priroda Šibensko-kninske županije i Grad Drniš kao nositelj projekta, u suradnji sa Ornitološkim društvom “Brgljez kamenjar”.

Izložbu čini serija od 10 fotografija nastalih tijekom realizacije monitorniga ptica u sklopu projekta “NATURA DRNIŠ – Održivi razvoj drniške prirodne baštine pod ekološkom mrežom Natura 2000”.

Ravnateljica Javne ustanove Priroda, Anita Babačić Ajduk, zahvalivši svim partnerima u projektu, naglasila je:

,,Kroz ovaj monitoring, osim određivanja brojnosti, rasprostranjenosti te stanja staništa promatranih vrsta, prepoznate su i ugroze te predložene mjere čijom bi se implementacijom one svele na najmanju moguću mjeru. Svakako ćemo raditi na tome da se i ubuduće na istom području provodi monitoring upravo zato što se jedino na taj način stanje ornitofaune može kvalitetno pratiti, a pogotovo zato što monitorinzi spadaju u obvezne mjere zaštite. To ne znači apsolutnu zabranu odvijanja gospodarskih djelatnosti na području ekološke mreže, već održivo upravljanje uz određene obvezne mjere zaštite.“

Okupljenima se obratio i gradonačelnik Grada Drniša Josip Begonja, kazavši:

,,Kao nositelji cjelokupnog projekta iznimno smo ponosni na činjenicu da je ovaj projekt sufinanciran u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Kroz projekt NATURA DRNIŠ odobren u svibnju prošle godine u okviru poziva ,,Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ htjeli smo predstaviti prirodnu baštinu Drniša te je uključiti u svoju turističku ponudu.“

Više o samom projektu “NATURA DRNIŠ” kazala nam je Ivana Sučić, pročelnica upravnog odjela za gospodarstvo, financije i društvene djelatnosti Grada Drniša:

Autor izložbe fotografija je Ivica Lolić, respektabilni hrvatski ornitolog i fotograf te stručni suradnik Zavoda za ornitologiju HAZU. Svojim entuzijazmom i popularizacijom znanosti o pticama senzibilizira javnost za potrebu zaštite ornitofaune što vrlo vješto i prezentira. Ujedno, Lolić je i koautor izvješća o provedenom monitoringu ptica, a prije samog otvorenja izložbe je kazao:

Osim surog orla kojega je Lolić spomenuo, istraživanjem su obuhvaćene i velika ševa, ćukavica, crnoprugi trstenjak, kratkoprsta ševa, orao zmijar i sivi sokol te voljić maslinar koji nije na listi najugroženijih ptica, ali je važna vrsta za istraživano područje. Lolić je također dodao kako su staništa svakog dana sve više i više ugrožena, ali i to da Hrvatska danas broji 400 vrsta ptica, od kojih 230 vrsta gnjezdarica.

Na izložbi su bili prisutni i gradonačelnikovi suradnici i članovi projektnog tima, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije Damir Lučev, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije Sanja Slavica Matešić, ravnatelji gradskih ustanova i škola te učenici srednje škole Ivana Meštrovića.

Izložba će biti otvorena do 31. prosinca 2019. godine, svakog radnog dana od 08 do 15 sati.