Na Poljani danas nastavljeni radovi

Djelatnici tvrtke ‘Graditelj svratišta’ d.o.o. koja je izvođač radova na Poljani danas su nastavili sa poslovima izgradnje i rekonstrukcije glavnog gradskog trga u Drnišu.
Nakon što je prošloga tjedna održan sastanak svih dionika u projektu rekonstrukcije gradskog trga dakle predstavnika izvođača i nadzora te grada kao investitora, radovi su nastavljeni sukladno sklopljenim ugovorima i tehničkoj dokumentaciji.
Prema prijedlogu kojeg je izvođač u svom pismenom očitovanju naveo, a gradonačelnik u ime investitora Grada Drniša izričito zatražio, tanje ploče sa gradskog trga biti će uklonjene te će biti postavljen kamen debljine 10 centimetara kako je projektom i troškovnikom predviđeno.
Rok za završetak radova bio je 120 radnih dana, a ugovor ima klauzule glede produljenja roka zbog nepredviđenih situacija kao što su kiša ili led. Ujedno zbog zahtjeva Grada Drniša kao investitora da izvođač zbog spornih ploča prekine radove 20. ožujka pa do danas – izvođač ima pravo na produljenje roka za toliko dana.
Ukoliko više ne bude problema Poljana bi mogla biti gotova u drugoj polovici svibnja.

Odgovori