INFO
: Od ponedjeljka do petka u 14 sati donosimo Dnevnik Radio Drniša
: Slušajte Internet streaming Radio Drniša 24 sata dnevno
: Posjetite našu Facebook stranicu na www.facebook.com/radiodrnis
: Marketing Radio Drniša - tel: 022-888-080; marketing @ radiodrnis.hr

Što građani trebaju upisati u izjave koje su dobili od Gradske čistoće Drniš?

Korisnici usluga Gradske čistoće Drniš ovih dana, ili su već dobili, ili će uskoro dobiti u svoje poštanske sandučiće Izjavu o načinu korištenja javne usluge.

Izjava sadržava dva stupca; u prvom stupcu su podaci o korisniku koje komunalno društvo već ima, a građani u drugom stupcu trebaju ili potvrditi ili ispraviti podatke koji su dobili.

Popunjenu Izjavu u dva primjerka potrebno je potom vratiti natrag Gradskoj čistoći, na adresu Stjepana Radića 69, u roku od 15 dana.

No kako nam građani javljaju pojedine stavke u izjavi su poprilično zbunjujuće te se dvoje na koji način ih popuniti.

Danas u 'Temi dana' detaljno obrazlažemo sve stavke Izjave zajedno sa direktorom čistoće Marinkom Šindiljem:

 

KOLUMNA Drnišanac
12.11.2017.

Facebook