INFO
: Od ponedjeljka do petka u 14 sati donosimo Dnevnik Radio Drniša
: Slušajte Internet streaming Radio Drniša 24 sata dnevno
: Posjetite našu Facebook stranicu na www.facebook.com/radiodrnis
: Marketing Radio Drniša - tel: 022-888-080; marketing @ radiodrnis.hr

Tehnički podaci

 

Radio postaja Drniš ima gradsku koncesiju, a program emitiramo 24 sata dnevno na frekvenciji 89 MHz s Promine. Naš program se čuje u cijelom drniškom kraju, na splitskom Poljudu, svim šibenskim i zadarskim otocima, Bukovici i Ravnim Kotarima, a također i u cijelom kninskom kraju uključujući Zrmanju do Malovana.

Poslujemo kao društvo s ograničenom odgovornošću u vlasništvu Grada Drniša, Općine Promina i Pučkog otvorenog učilišta Drniš koji imaju 3/4 vlasništva te još deset sadašnjih i bivših zaposlenika koji imaju svaki po 2,5 % udjela u vlasništvu.

Stalno zaposleni su: diplomirani politolog Anita Vukušić, diplomirani novinar Matilda Jelčić Stojaković, novinar Hrvoje Matić koji se, zajedno s našim tehničkim realizatorom Lovrom Ćevidom pojavljuje i za tonskim pultom.

U nadi da ćemo zajedno provesti još dugi niz godina, želimo vam dobar prijem i ugodne trenutke uz program Vašeg Radio Drniša.

 

Tema dana

 

Facebook