INFO
: Od ponedjeljka do petka u 14 sati donosimo Dnevnik Radio Drniša
: Slušajte Internet streaming Radio Drniša 24 sata dnevno
: Posjetite našu Facebook stranicu na www.facebook.com/radiodrnis
: Marketing Radio Drniša - tel: 022-888-080; marketing @ radiodrnis.hr

Građani Drniša upoznajte se sa novim načinom i cijenama odvoza otpada!

U ponedjeljak 15. siječnja s početkom u 18,00 sati održat će se u prostorijama velike gradske vijećnice Grada Drniša savjetovanje s javnošću oko primjene Zakona o održivom gospodarenju otpadom te primjene pratećih podzakonskih akata.
Tom prigodom bit će predstavljen i nacrt cjenika za pružanje usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te odvojeno prikupljanje otpada na području Grada Drniša sukladno zakonskim propisima.
Prezentaciju navedenog održat će komunalno društvo Gradska čistoća Drniš u organizaciji Grada Drniša.
Ulaz je slobodan za sve zainteresirane građane.

Tema dana

 

Facebook