Grad Drniš provodi devet europskih projekata vrijednih 17 milijuna kuna (audio)

Devet projekata sufinanciranih iz europskih fondova Grad Drniš trenutno provodi, vrijednosti preko 17 milijuna kuna jedan je prijavljen za sufinanciranje, a četiri su u pripremi.
U provedbi su projekti „Izgradnja Dječjeg vrtića Drinovci“, Natura Drniš, „Osposobljavanjem do zaposlenja“ , te „Razvoj gospodarstva Grada Drniša kroz ulaganje u Poslovnu zonu Drniš“. Peti je projekt “ZAŽELI– Program zapošljavanja žena u Gradu Drnišu” a slijedi projekt WiFi4EU te i Smart City.
Europski projekt u provedbi je i Modernizacija javne rasvjete u Ulici Ivana Meštrovića te potom i Sanacija dijela oborinske kanalizacije u Gradu Drnišu.
Prijavljeni projekt za europska sredstva je Sanacija odlagališta neopasnog otpada Moseć a četiri projekta u pripremi su: Integrirani program obnove kulturne baštine Grada Drniš, drugi je Izgradnja pješačkog visećeg mosta između Gradine i vidikovca Moseć, treći je Uređenje male dvorane za potrebe tamburaškog orkestra “Krsto Odak” , te četvrti Izgradnja dijela fekalne kanalizacije, predjel Balek, faza 2. Svi projekti predstavljeni su na mrežnoj stranici Grada Drniša.
Dok u protekloj 2019. godini vrijednost provedenih ulaganja na području Grada Drniša mahom zahvaljujući provedbi upravo europskih projekata je preko 10 milijuna kuna.
U što je uložen taj novac – odgovara gradonačelnik drniša Josip Begonja: