Drnišanac – O nama ( Radio Drnišu )

Već 13 godina, uvijek nedjeljom, emitira se Drnišanac. Tople riječi o gradu i ljudima, o Drnišu nekad, eto to je Drnišanac.

Sada ga svi možemo pratiti i na internetskim stranicama Radio Drniša.

U ovoj emisiji Drnišanac nam govori o našoj radio postaji, Radio Drnišu.