DAN GRADA DRNIŠA: Govor gradonačelnika Grada Drniša Josipa Begonje

Obraćanje gradonačelnika Drniša Josipa Begonje na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana grada i blagdana sv. Roka:

– “Poštovani i poštovane, u svom izlaganju ukratko ću se osvrnuti na dio onih programa što ih je tijekom svog mandata u prošloj godini započeo ili pripremio početak njihove realizacije tadašnji gradonačelnik pok. Ante Dželalija, a ja sam od prijevremenih izbora u siječnju ove godine nastavio s njihovom realizacijom ili započeo realizaciju do tada pripremljenih programa. Naravno, osvrnut ću se i na one programe što smo u ovih pola godine pripremili ili počeli realizirati.

Svakako da je financijski, ali i u fizičkom obimu najveći projekt rekonstrukcija kanalizacijskog i vodoopskrbno sustava s ugradnjom pročišćivača otpadnih voda u Gradu Drnišu koji se sufinancira sredstvima EU i Vlade RH, u ukupnoj vrijednosti od 45.000.000,00 kuna. Uz neke probleme oko izvođenja radova isti su danas nastavljeni kao i početak radova na predjelu Pazar te mislim da se s pravom možemo nadati njihovom ukupnom završetku krajem ove ili početkom iduće godine.
No, moram kazati da je ovo tek prva faza priključenja na kanalizacijski sustav i sustav za pročišćavanje otpadnih voda, zato smo se tijekom ove godine prijavili i na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU sa željom da nam se sufinancira izrada projektne dokumentacije za II. fazu koja iznosi oko 500.000,00 kuna, a koja bi obuhvatila uz neke dijelove grada još i susjedno nam naselje Badanj, te nekoliko gospodarskih subjekata od kojih je najznačajnija tvornica kvasine Dalmacijavina, trgovački centar Konzum, i još nekoliko manjih subjekata koji također nisu priključeni na kanalizacijski sustav.

Radovi na vodoopskrbi naših sela Miočića i Biočića nakon što je Grad pred više od tri godine financirao izradu projektne dokumentacije, otpočeli su početkom ove godine i realno je očekivati da će do slijedećeg ljeta biti i završeni. Vrijednost ugovorenih radova je oko 4.500.000,00 kuna, od čega je 500.000,00 kuna osigurano u proračunu Grada Drniša. Isto tako, nakon nekoliko godina upornih pokušaja uspjeli smo krajem prošle godine potpisati ugovor za izgradnju vodoopskrbnog sustava za područje našeg dijela zagore koja obuhvaća sela Pokrovnik, Pakovo Selo, Sedramić i Žitnić. Ukupna vrijednost radova je oko 3.500.000,00 kuna od čega je Grad Drniš osigurao u svom proračun 1.000.000,00 kuna, a ostala sredstva osigurala je tvrtka Vodovod i odvodnja iz Šibenika te naša županija. Koristim priliku da se zahvalim županu gosp. Goranu Pauku te vodstvu tvrtke Vodovod i odvodnja na pomoći u realizaciji ovog projekta. Završetkom ovih radova moći ćemo konačno kazati da više nema „žedne Zagore” na drniškom području.

Potok Trzbalićevac koji prolazi kroz sam grad predstavlja prije svega ekološki problem. Početkom ove godine nakon dugih godina isticanja ekološkog problema, otpočeli su radovi na njegovom uređenju i sanaciji, danas smo svjedoci da su radovi na 1. dionici pri kraju čija je vrijednost oko 1.750.000,00 kuna koja su osigurale Hrvatske vode. Kad se riješe imovinsko-pravni problemi imamo čvrsto obećanje iz Hrvatskih voda da će se s uređenjem potoka nastaviti dalje uzvodno.
Nakon što je vrlo uspješno obnovljena rekao bih naša drniška katedrala, crkva Gospe od Ružarija za čiju obnovu velikim dijelom je zaslužen tadašnji gradonačelnik pok. Ante Dželalija, na njegov prijedlog prije tri godine otpočelo se s uređenjem zavjetne crkvice sv. Roka zaštitnika Grada Drniša. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva kulture, Grada Zagreba te proračunskim sredstvima Grada Drniša uspjelo se u velikoj mjeri obaviti saniranje crkve, a danas smo svjedočili i blagoslovu novih zvona na crkvi, što su dar obitelji pok. Ante Dželalije te Grada Drniša našim vjernicima. Obzirom na skromna sredstva s kojima Grad za ovu namjenu raspolaže potpun završetak radova na sanaciji i obnovi crkve planira se u naredne dvije godine.

U svom radu nismo zaboravili ni naša groblja, nakon što smo osigurali dio novčanih sredstava, sufinanciramo proširenje gradskog groblja u Badnju s uređenjem zida oko groblja, a potpomagali smo i uređenje groblja u selu Trbounju. Ovih dana otvorili smo i novosagrađenu mrtvačnicu u selu Sedramiću za potrebe njihovih žitelja. Ukupno smo za ove namjene osigurali vlastitih sredstava oko 150.000,00 kuna.

Još prije četiri godine zahvaljujući gradonačelniku Grada Zagreba gosp. Milanu Bandiću i pročelniku Gradskog ureda za društvene djelatnosti gosp. Ivici Lovriću, za potrebe našeg NK DOŠK nabavljene su nove stolice za tribine koje smo tek prije nekoliko tjedana postavili i svako učinili primjerenijim i ugodnijim gledateljima praćenje nogometnih utakmica. Tijekom ove godine uspjeli smo sagraditi i jedno novo košarkaško igralište na predjelu Pazar kao i jedno dječje igralište u selu Pokrovnik, a ovih dana otpočet ćemo i s izgradnjom teniskog igrališta na sportskom centru Podvornica za koje je već izabran izvođač radova. U pripremi je također i izgradnja novog dječjeg igrališta u Drnišu što ukupno čini investiciju oko 350.000,00 kuna koja su kao što sam kazao osigurani u našem proračunu.

Zahvaljujući sredstvima županije i vlastitim sredstvima započeli smo s radovima na uređenju poljskog puta kroz Petrovo polje čija je ukupna duljina 2500 metara, a do sada smo uredili ili je u tijeku uređenje 1. dionice od 500 metara za što smo osigurali 150.000,00 kuna. Daljnje radove na ovom putu nastavit ćemo na proljeće iduće godine.

Obzirom da planiramo na proljeće u cilju poticanja povrtlarske proizvodnje u Petrovu polju direktno financirati nabavku sadnog materijala, pokrenuli smo već sada određene razgovore s odgovornima iz Hrvatskih voda o potrebi gradnje (prvo) jedne mini brane na rijeci Čikoli kako bi stvorili mini akumulaciju koja bi u ljetnim mjesecima osigurala dostatne količine vode za navodnjavanje poljoprivrednih parcela onih naših žitelja koji se žele baviti proizvodnjom povrća te im tako omogućiti samozapošljavanje.
Namjera nam je da se još tijekom rujna ove godine prijavimo s ovom projektnom idejom na natječaj raspisan od strane Ministarstva poljoprivrede.

Tijekom proljeća ove godine sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obavili smo ugradnju 500 štednih žarulja čija je vrijednost ulaganja oko 450.000,00 kuna, a u lipnju smo se prijavili i na novi natječaj Fonda za ugradnju daljnjih novih 500 štednih žarulja. Isto tako, prijavili smo se i na natječaj Fonda za ugradnju solarnih toplinskih kolektora u našem dječjem vrtiću kako bi na taj način osigurali toplu vodu za naše najmlađe sugrađane.

Naša sela su raštrkana, slabo naseljena te slabo javnim prometom povezana. U namjeri da prije svega najmlađima olakšamo na autobusnim stajalištima čekanje prijevoza do škole i od škole, prije par mjeseci smo u svim našim selima postavili čekaonice kako bi omogućili djeci da se u zimskim vremenima sklone od nevremena, a u što smo uložili oko 130.000,00 kuna.

Statistike o popisu stanovnika na našim prostorima govore da nas od 2001. do 2011. u životu našeg Grad i cijelog našeg kraja ima za 1.000 manje. Surova je to stvarnost na koju su utjecali i još utječu brojni čimbenici. Grafikon koji je pred vama pokazuje demografski realitet. Iako je mnogo lakše kazati kako se suprotstaviti tom trendu nego to u djelo pretočiti, svjesni smo činjenice da je mladim ljudima uz posao, najveći drugi problem krov nad glavom. Uvažavajući činjenicu da Grad Drniš u svom vlasništvu ima samo oko 25.000 m2 građevinskog zemljišta na predjelu Pazar, pokrenuli smo ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja i vjerujem da ćemo do kraja ove godine iste i donijeti, te da ćemo u slijedećoj godini moći ponuditi zainteresiranim građanima 20-ak parcela za individualnu stanogradnju.

Uz vodoopskrbu, najčešći problem posebno u našem selima predstavlja pitanje nerazvrstanih cesta. U proteklih godinu dana zajedno sa Županijskom upravom za ceste uspjeli smo na ukupnom području našeg grada urediti oko 7.000 metara nerazvrstanih cesta u što je uloženo oko 5.000.000,00 kuna od čega je iz proračuna našeg grada utrošeno 1.000.000,00 kuna.

Pred nama je skori početak radova na glavnom gradskom trgu Poljani. U tijeku je natječaj za izbor izvođača radova. Prema projektantskom troškovniku procijenjena vrijednost radova je oko 3.000.000,00 kuna. Sredstva za tu namjenu su osigurana od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u visini od 2.000.000,00 kuna te iz proračuna grada Drniša u visini od 1.000.000,00 kuna. Isto tako, uskoro ćemo raspisati natječaj za izvođenje radova na uređenju parkirališnog dijela Trga kralja Tomislava za što su sredstva osigurana u proračunu grada u ukupnom iznosu od oko 350.000,00 kuna.

Namjera nam je u idućoj godini nastaviti s uređenjem naše polivalentne kino-kazališne dvorane u koju je do sada uloženo dosta novca, ali zbog krize koja je prisutna u zadnjih par godina nastavak tog projekta naprosto više nije prolazio. Za završetak radova nedostaje nam oko 1.500.000,00 kuna, od čega grad Drniš može u svom proračunu osigurati oko 300.000,00 kuna, a za ostatak sredstava prijavit ćemo se na natječaj ministarstva kulture koji je raspisan ovih dana.

Uvjeren sam također, da ćemo do slijedećeg Dana grada do slijedećeg sv. Roka urediti i našu veliku gradsku vijećnicu čije smo uređenje započeli prije dva tri mjeseca.

Poštovani i poštovane, nastojao sam Vam dati samo jedan presjek onog dijela programa što ih je u svom mandatu u proteklih godinu i više dana započeo kao gradonačelnik pok. Ante Dželalija, a ja sam nakon izbora nastavio s realizacijom kao i ono što smo u proteklih pola godine započeli raditi ili planiramo raditi.
Svakako je važno napomenuti da smo usvajanjem Prostornog plana Grada Drniša prije nekoliko tjedana stvorili pretpostavke da nam se ustupi već proglašena kao neperspektivna vojarna „Njivice” ukupne površine preko 500.000 m2 o čemu su do sada u proteklih par godina već vođeni razgovori sa odgovornima na državnom nivou. To će omogućit svim zainteresiranim poduzetnicima da u istoj realiziraju svoje programe.
Jasno je da Drniš kao i svaku drugu malu sredinu, u realizaciji prije svega komunalnih projekata sputava primarno nedostatak novca. Mi smo za neke od njih kao preduvjet za realizaciju već izradili projektnu dokumentaciju a za neke smo spremni sufinancirati izradu projektne dokumentacije. Uvjeren sam da ćemo sada kada smo postali članica EU uz edukaciju naših zaposlenika i uz suradnju naše županije, ipak moći lakše doći do sredstava iz fondova koji su nam danas dostupni.”

Josip Begonja (HDZ)

Odgovori