Nogostup uz županijsku cestu u Gradcu – Poziv na javni uvid u geodetski elaborat

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama 942/1,1232/2,942/2,941/1,941/2,2799,*381/4,934/1,1242,934/2,933, 931/2,*381/1,931/1,2753/1,929/3,1243/4,870/1,869/2,862/7,862/6, 2792,962/5,862/4,862/3,1248/5,862/2,862/8,862/1,861/2,861/1, 1248/4,861/3,861/4,853,852,851/2,851/1,850/2,1248/3,850/1,823/1, 1257,823/2,823/3,1258,823/4,1259/1,1259/2,2789,822/2,1265/2, 822/1,1266/2,2788,1267/2,615,616,1269/2,1270/2,1271/1,614, 613/9,1271/2,1272/1,613/7,1272/3,1272/5,1272/9,613/3,613/4, 613/1,1272/12,613/2,610,1272/2,1273,609,1274,608,607/1,607/2, 1275/1,606/1,1275/3,606/2,605/1,605/2,1275/6,2760/1,604,603/5 u k.o. GRADAC (mbr. 305669)

Read more